Habarlar

 • MR linzalary: Gözlük materiallarynda pioner täzelikleri

  MR linzalary: Gözlük materiallarynda pioner täzelikleri

  MR linzalary ýa-da Modified Resin linzalary häzirki zaman äýnek pudagynda möhüm täzeligi görkezýär.Resin obýektiw materiallary 1940-njy ýyllarda ADC ※ materiallary bazary monopoliýa edip, aýna alternatiwasy hökmünde ýüze çykdy.Şeýle-de bolsa, pes refraktiw görkezijisi sebäpli, rezin linzalar ...
  Koprak oka
 • AR örtügi hakda näçe bilýärsiňiz?

  AR örtügi hakda näçe bilýärsiňiz?

  AR örtügi, obýektiwiň üstünde birnäçe gatlak optiki film ulanyp, şöhlelenmäni azaldýan we ýagtylygyň geçişini gowulandyrýan tehnologiýa.AR örtüginiň prinsipi, galyňlygy dolandyrmak arkaly şöhlelenýän ýagtylyk bilen iberilýän ýagtylygyň arasyndaky faza tapawudyny azaltmakdyr ...
  Koprak oka
 • Linzanyň esasy parametrlerini bilýärsiňizmi?

  Linzanyň esasy parametrlerini bilýärsiňizmi?

  Sarp edijileriň sarp ediş habardarlygynyň ýokarlanmagy bilen, köp müşderi diňe bir sarp ediş dükanynyň hyzmatyna üns bermän, satyn alnan önümleriniň (linzalarynyň) bilesigelijiligine has köp üns berýär.Gözlükleri we çarçuwalary saýlamak aňsat, sebäbi ...
  Koprak oka
 • Umumy obýektiw materiallary tanatmak

  Umumy obýektiw materiallary tanatmak

  Neýlondan, CR39 we kompýuter materiallaryndan ýasalan gün äýnek linzalarynyň öz artykmaçlyklary we kemçilikleri bar.Neýlon ýeňil, çydamly we çeýe sintetiki polimerdir.Täsirine ýokary garşylygy bar we aşa gyzgynlyga çydap bilýär.Neýlon linzalary galyndy ulanyp öndürmek aňsat ...
  Koprak oka

Habarlaşyň

Bize gygyryň
E-poçta täzelenmelerini alyň