• Göz önümçiligi
  • Marka marketingine ünsi jemlemek
  • Günlük äýnek markalary

Biz hakda

Danyang Dayao Optical Co., Ltd.

“Dayao Optical” 2006-njy ýylda esaslandyryldy we häzirki wagtda dünýädäki esasy äýnek markalary üçin linzalary üpjün ediji bolup durýar.Kompaniýa, äýnek pudagy üçin çözgütler bermäge bagyşlanýar.

17 ýyldan gowrak

DANYANG DAYAO OPTICAL CO., LTD

“Dayao Optical” müşderileriniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ýokary hilli we innowasion çözgütleri hödürlemegi maksat edinýär.

Habarlaşyň

Bize gygyryň
E-poçta täzelenmelerini alyň