Biz hakda

kompaniýasy

Kompaniýanyň tertibi

“Dayao Optical” döredildi2006 we häzirki wagtda dünýädäki esasy äýnek markalary üçin linzalary üpjün ediji.Kompaniýa, äýnek pudagy üçin çözgütler bermäge bagyşlanýar.

“Dayao Online” kiçi we orta göwrümli lomaý satyjylara ýa-da garaşsyz dizaýnerlere obýektiw reňkini ösdürmek, obýektiw material teklipleri, obýektiw kesmek we gurnamak, çarçuwany we aksesuar üpjün edijileriň integrasiýasy we maslahat bermegi ýaly hyzmatlara kömek etmekden hoşal.

Şeýle hem, kompaniýa, müşderiniň marka ýerleşişine esaslanýan günlük äýnekleri we optiki çarçuwalar üçin dizaýn, önümçilik, logistika we beýleki hyzmatlary hödürleýär, müşderilere marka marketingine has köp üns bermäge kömek edýär.

Kompaniýanyň maksady, täze we täze döreýän markalara bir nokatly obýektiwiň ösüşini we çeşmeleriň birleşmegini üpjün etmek, kiçi we orta obýektiw lomaý satyjylara amatly we täsirli obýektiw sanawyny döretmäge kömek etmekdir.Bu hyzmatlary bermek bilen, “Dayao Optical” täze we döredilen markalaryň üstünliklerini döretmäge we goldamaga kömek edip, äýnek pudagynda möhüm täsir edip biler.

abou_km

“Dayao Optical” müşderileriniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ýokary hilli we innowasion çözgütleri hödürlemegi maksat edinýär.Kompaniýanyň hünärmenler topary, äýnek pudagynda uly tejribä eýedir we täze we innowasion çözgütleri döretmek üçin iň täze tehnologiýalary we usullary ulanýar.

aboZZ

Täze obýektiw reňkleri ösdürýärmi, obýektiw materiallary maslahat berýärmi ýa-da çarçuwany we aksessuar üpjün edijileri birleşdirýärmi, “Dayao Optical” müşderileri üçin iň oňat tejribe bermäge bagyşlanýar.

Esasy hyzmatlaryndan başga-da, “Dayao Optical” müşderilerine ösmegine we üstünlik gazanmagyna kömek edýär.Kompaniýa, müşderilerine täze hünärleri ösdürmäge we bu pudak baradaky bilimlerini giňeltmäge kömek edip, okuw we goldaw berýär.Hil we innowasiýa ygrarlylygy bilen, “Dayao Optical” üstünliklerini geljek ýyllarda dowam etdirmek üçin gowy pozisiýada.

Habarlaşyň

Bize gygyryň
E-poçta täzelenmelerini alyň